HÁZIREND

Köszönjük, hogy a Villa Tópart Vendégházat választották pihenésük helyszínéül.

A házirend a szállás igénybevételekor kötött szerződés elválaszthatatlan része. Azért készült, hogy biztosítani tudjuk vendégeink kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket. Ennek érdekében kérjük, olvassák el a dokumentumot! A házirend megismerését és elfogadását foglalásuk igazolásával feltételezzük.

A vendégházban csak azok a vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!

 

BEJELENTKEZÉS

Az idegenforgalmi adó adminisztrálása céljából minden vendégünket bejelentjük az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendszerébe, amihez személyi igazolvány vagy útlevél szükséges.

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért, a keletkezett hiányért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a vendégház tulajdonosa felelősséget nem vállal.

14 éven aluli gyermek csak a szülő vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban és a hozzá tartozó területeken. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek testi épségéért és az esetleg általa okozott kárért.

A vendégházban és a hozzá tartozó területen időponttól függetlenül nem kívánatos és tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére, vagy megbotránkoztatására. Továbbá tilos bármilyen kábító -, vagy tudatmódosító szer használata, és az ezzel összefüggő tevékenység!

A vendégház tulajdonosa kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég esetleges felelőtlen magatartása okoz más vendégnek, vagy saját magának.

 

SZÁLLÁS

 

Az érkezés napján a szobát vendégeink 14.00 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig kell elhagyniuk.

Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig! Kivétel a teljes ház bérlése esetén.

Továbbá megkérjük vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.

 

PARKOLÁS

 

Zárt parkolónkat a szállásra érkezők ingyen vehetik igénybe.

A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

 

DOHÁNYZÁS

 

Az épületben dohányozni, valamint elektromos cigarettát, füstölőt használni TILOS!

Dohányzásra kijelölt helyek vannak, szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, a hamutartókat használni!

 

TŰZ ÉS BALESET VÉDELEM

 

A szálláshelyen gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, hibás és balesetveszélyes elektromos készüléket üzemeltetni tilos.

A vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendégnek be kell tartani!

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínre érkező tűzoltók utasításait követni.

Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a tulajdonost.

Tűzoltó palackok a vendégház  folyosóján, és a közös konyhában találhatók.

Zavartalan pihenésük érdekében kérjük, fokozottan ügyeljenek a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére! Különösen óvják a gyerekeket!

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szálláshely tulajdonosát a legrövidebb időn belül tájékoztatni kell!

 

ÉPÜLET

 

Tilos felülni, felállni, felmászni, felkapaszkodni, stb. a vendégház területén található korlátokra , párkányokra!

 

ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

 

A szobákhoz fürdőszoba, WC, közös konyha és konyhai berendezések, eszközök használata tartozik.

Azért, hogy később mások is zavartalanul pihenhessenek szobájukban kérjük, gondosan bánjanak a berendezéssel, azokat használják rendeltetésszerűen.

Ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Elutazáskor ne hagyjanak maguk után mosatlan edényt, illetve szemetet.

A dekorációs célt szolgáló tárgyakat, képeket, valamint a TV-t kérjük, ne vegyék el a helyükről. A berendezési és használati tárgyakat (székek, párnák, plédek, törölközők, ágyneműk, edények, stb.) ne vigyék el a szobákból (az erkélyről sem)!

A vendég az esetleges károkért és hiányokért anyagi felelősséggel tartozik.

 

HIBAJELENTÉS

 

Kérjük vendégeinket, hogy a vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását jelentsék a tulajdonosoknak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a javítást megkísérelni.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, stb.).

 

TAKARÍTÁS

 

A vendégházat, szobákat  a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguknak kell ügyelni a tisztaságra, ehhez minden eszköz biztosítva van (felmosó szett, partvis, lapát, mosogatószer, szivacs, szemeteszsák)!

A szálláshely közös konyhával rendelkezik. Kérjük a berendezéseket és az eszközöket használják rendeltetésszerűen. Azokat távozáskor tisztán, a helyükre rakva hagyják.

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában, fürdőszobában, konyhában és a fedett teraszon  található szemetesekben lehetséges .

 

HŰTŐ-FŰTÓ KLÍMA

 

Kérjük, a klímaberendezést csak indokolt esetben használják!

 

Wi-Fi

 

A vendégházban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A wi-fi jelszavát megérkezéskor megadjuk.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét nem garantáljuk.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szállásadó nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

HÁZIÁLLAT

Foglaláskor , egyeztetni kell a háziállat behozataláról.

 

EGYÉB

Amennyiben pihenésük alatt a vendégházzal kapcsolatban bármilyen

probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítsék arról a szállásadót!

Mint minden háztartásban, a szobában is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a tulajdonosnak jelezni.

Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A házirend betartása minden kedves vendég számára kötelező. A házirend szabályainak megsértéséből eredő károkért a szállásadó nem tud felelősséget vállalni.

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Ez a Házirend 2020.01.01. naptól érvényes visszavonásig, vagy amíg az új házirend közzétételre nem kerül weblapunkon.

 

Jó pihenést és kulturált kikapcsolódást kívánnak a Villa Tópart Vendégház tulajdonosa!

 

 

Fentieket megértettem , elfogadom :