HÁZIREND

Köszönjük, hogy a Villa Tópart Vendégházat választották pihenésük helyszínéül.
A házirend a szállás igénybevételekor kötött szerződés elválaszthatatlan része. Azért készült, hogy
biztosítani tudjuk vendégeink kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket. Ennek
érdekében kérjük, olvassák el a dokumentumot! A házirend megismerését és elfogadását foglalásuk
igazolásával feltételezzük.
A vendégházban csak azok a vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és
hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!

 

1, BEJELENTKEZÉS

Az idegenforgalmi adó adminisztrálása céljából minden vendégünket bejelentjük az NTAK (Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendszerébe, amihez személyi igazolvány vagy útlevél szükséges.

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó
károkért, a keletkezett hiányért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért
a vendégház tulajdonosa felelősséget nem vállal.

14 éven aluli gyermek csak a szülő vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban és a hozzá tartozó területeken. A gyermek kísérői
felelősséggel tartoznak a gyermek testi épségéért és az esetleg általa okozott kárért.

A vendégházban és a hozzá tartozó területen időponttól függetlenül nem kívánatos és tilos minden
olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét,
magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére, vagy
megbotránkoztatására. Továbbá tilos bármilyen kábító-, vagy tudatmódosító szer használata, és az ezzel
összefüggő tevékenység!

A vendégház tulajdonosa kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég esetleges
felelőtlen magatartása okoz más vendégnek, vagy saját magának.

 

2, SZÁLLÁS

 

Az érkezés napján a szobát vendégeink 14.00 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján10:00 óráig kell elhagyniuk.

Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig!
Kivétel a teljes ház bérlése esetén, előre megbeszélt alkalommal.

Továbbá megkérjük vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne
engedjenek be

 

3, PARKOLÁS

 

Zárt parkolónkat a szállásra érkezők ingyen vehetik igénybe.

A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

 

4, DOHÁNYZÁS

 

Az épületben dohányozni, valamint elektromos cigarettát, füstölőt használni TILOS!

Dohányzásra kijelölt helyek vannak, szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, a
hamutartókat használni!

 

5, TŰZ ÉS BALESET VÉDELEM

 

A szálláshelyen gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, hibás és balesetveszélyes elektromos
készüléket üzemeltetni tilos.

A vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendégnek be kell tartani!

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínre érkező
tűzoltók utasításait követni.

Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a tulajdonost.

Tűzoltó palackok a vendégház folyosóján, és a közös konyhában találhatók.

Zavartalan pihenésük érdekében kérjük, fokozottan ügyeljenek a balesetveszélyes helyzetek
elkerülésére! Különösen óvják a gyerekeket!

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szálláshely tulajdonosát a legrövidebb időn belül
tájékoztatni kell!

Elsősegély nyújtó hely : Vendéglátójuk privát helysége.

Elsősegélyt nyújtó személy : Fónagy Tamás

A 112 életet menthet. Felelőtlen hívással ne kockáztassa mások életét!

Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti szervek – a mentők, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és
az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi
hívószámokat:
104 (a mentők)
105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)
112 (egységes európai segélyhívó szám)

 

6, ÉPÜLET

 

Tilos felülni, felállni, felmászni, felkapaszkodni, stb. a vendégház területén található korlátokra ,
párkányokra

 

7, ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

 

A szobákhoz fürdőszoba, WC, közös konyha és konyhai berendezések, eszközök használata tartozik.

Azért, hogy később mások is zavartalanul pihenhessenek szobájukban kérjük, gondosan bánjanak a
berendezéssel, azokat használják rendeltetésszerűen.

Ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Elutazáskor ne hagyjanak maguk után mosatlan edényt, illetve
szemetet.

A dekorációs célt szolgáló tárgyakat, képeket, valamint a TV-t kérjük, ne vegyék el a helyükről. A
berendezési és használati tárgyakat (székek, párnák, plédek, törölközők, ágyneműk, edények, stb.) ne vigyék el a szobákból (az erkélyről sem)!

A kültéri szabadidős és főzési tevékenységek eszközei mozdíthatóak , távozáskor a helyükre kérjük
visszatenni.

A vendég az esetleges károkért és hiányokért anyagi felelősséggel tartozik

 

8, HIBAJELENTÉS

 

Kérjük vendégeinket, hogy a vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának
meghibásodását jelentsék a tulajdonosoknak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagya javítást megkísérelni.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és
kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső,
tűz, áramszünet, stb.).

 

9, TAKARÍTÁS

 

A vendégházat, szobákat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguknak kell ügyelni a
tisztaságra, ehhez minden eszköz biztosítva van (felmosó szett, partvis, lapát, mosogatószer, szivacs,
szemeteszsák)!

A szálláshely közös konyhával rendelkezik. Kérjük a berendezéseket és az eszközöket használják
rendeltetésszerűen. Azokat távozáskor tisztán, a helyükre rakva hagyják.

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában, fürdőszobában, konyhában és a fedett teraszon található
szemetesekben lehetséges .

Hosszebb ideig nálunk lévő vendégekinknek heti egy takarítást biztosítunk.

Felár ellenében napi takarítás is kérhető , díjja : 3000 Ft.

Mosást is lehet igényelni , ami 1500 Ft-ba kerül.

Vasalót , vasalódeszkát, hajszárítót kérésre tudunk adni .

Varrókészletet , és esernyőt is lehet a tulajdonostól kérni.

 

10, HŰTŐ-FŰTÓ KLÍMA

 

Kérjük, a klímaberendezést csak indokolt esetben használják!

 

11, Wi-Fi

 

A vendégházban wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A wi-fi jelszavát
megérkezéskor megadjuk.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét nem garantáljuk.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában
keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szállásadó nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a
vendég a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

12, HÁZIÁLLAT

Foglaláskor , egyeztetni kell a háziállat behozataláról.

 

13, EGYÉB

 

Amennyiben pihenésük alatt a vendégházzal kapcsolatban bármilyen
probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítsék arról a szállásadót!

Mint minden háztartásban, a szobában is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül
tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk
megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a tulajdonosnak jelezni.

Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A házirend betartása minden kedves vendég számára kötelező. A házirend szabályainak megsértéséből
eredő károkért a szállásadó nem tud felelősséget vállalni.

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Ez a Házirend 2020.01.01. naptól érvényes visszavonásig, vagy amíg az új házirend közzétételre nem
kerül weblapunkon.

Jó pihenést és kulturált kikapcsolódást kívánnak a Villa Tópart Vendégház tulajdonosa!

Fentieket megértettem , elfogadom .